Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Fiberglassing seams

- Ότι λέει ο τίτλος...όλη μέρα σήμερα ανακάτευα εποξική με σκληρυντή και Microfiber για να φτιάξω στόκο και να κλείσω όλες τις ενώσεις των πάνελς αλλά των bulkheads. Το περίμενα πιο εύκολο, αλλά ειδικά στην πλώρη ήταν σχεδόν αδύνατον να δουλέψω λόγω έλλειψης χώρου. Με τον εποξικό στόκο ακόμα υγρό πέρασα και ταινία fiberglass 195 gr. σε όλες τις ενώσεις και ειδικά στα bulkheads εμπρός και πίσω. Στη συνέχεια περίμενα λίγο να στεγνώσει ο στόκος και με καθαρή εποξική εμπότισα την ταινία ώσπου να γίνει πλήρως διαφανής.
Και όλα αυτά για το ένα ama.!!!!!!!! Αύριο το επόμενο.

- That title says ... all day today mixing epoxy with hardener and Microfiber to make putty to fix and seal all seams but the bulkheads. Expecting it easier, but especially in the bow was almost impossible to work due to lack of space. With epoxy putty still wet passages and tape fiberglass 195 gr. all compounds and especially in bulkheads front and rear. Then wait a little putty to dry and clear epoxy wetting out the tape until it becomes fully transparent.
And all this for an ama.!!!!!!!! Tomorrow the next.LOL


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου