Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

fiberglassing Ama & main hull bottom

- Πολλή εποξική ρητίνη, πολύ κούραση και πολλή ζέστη μέσα στο εργαστήριο. Δύσκολη μέρα η σημερινή αλλά το αποτέλεσμα ήταν καλό. Πιό δύσκολα από ότι περίμενα τα amas στο fiberglassing, λόγω σχήματος. Στο 2ο ama θα ακολουθήσω άλλη τακτική πιο εύκολη.
Στο κεντρικό σκάφος τώρα οι ενώσεις στη γάστρα έχουν 3 στρώσεις fiberglass αφού φρόντισα ώστε να επανωτίζω τις στρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή.

- A lot of epoxy resin, very tired and very hot in the lab. Busy day today but the result was good. More difficult than I expected at the amas fiberglassing, because of their shape. In the second ama will follow another tactic easier. The seams of the main hull now have 3 layers of fiberglass, cause of the overlaping i did in every layer of fiberglass.








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου