Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

3/8/13

- Τελείωσε σήμερα σχεδόν το κεντρικό σκάφος. Τα akas μπήκαν στη θέση τους και κολλήθηκαν και βιδώθηκαν, τα καθίσματα αφού περάστηκαν και πο 2 πλευρές glass bubbles μπήκαν στη θέση τους, κολλήθηκαν και στερεώθηκαν με προσωρινές βίδες.Δυστυχώς όμως ξέχασα να βγάλω φωτό παρά μόνο λίγες στην αρχή. Λίγες διακοπές είναι ότι χρειάζομαι τώρα.

- Well, the main hull is almost completed. The akas fell into place and glued and screwed, seats since coated and funds two sides glass bubbles fell into place, glued and fixed with temporary screws. Unfortunately i forgot to take pictures of the completed hull but i took some earlier during the work progress. Now i'm  gonna rest for a while.