Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

2/9/13 Amas decks

- Marine grade plywood 4'' Mahogany. Excellent quality. Cutting and glassing the inside of the panels.
 Rudder stock and blade fiberglassing  the 2nd side.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου