Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

fittings, adjustments, details etc.

- Μερικές τελευταίες προσθήκες στο σκάφος, ρυθμίσεις και επιδιορθώσεις. Βασικά έφτιαξα swivel cleats (περιστρεφόμενα φρένα) για τον φλόκο, μαζί με τις βάσεις τους, νέα συρματόσχοινα και ρυθμίσεις, νέα σχοινιά στο κατάρτι και βάσεις για μεταφορά του και τέλος δοκιμή των επιμέρους στοιχείων πάνω στο σκάφος.

- Some recent additions to the boat, settings and repairs. Basically i made swivel cleats  for the jib, with their bases, new shrouds and settings, new halyard and ropes to the mast and bases for transport and finally testing of individual elements on the boat.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου