Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Υλικά και χώρος - Working Place and materials

-Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και το μοντέλο, έπρεπε να οργανώσω την κατασκευή σε πραγματικές συνθήκες. Αρχικά έπρεπε να βρεθεί χώρος, που να είναι αρκετά μεγάλος και να μην χρησιμοποιείται για άλλες εργασίες. Χάρη σε μια εξαιρετική κοπέλα (φίλη του αδερφού μου), ο χώρος που θα με φιλοξενήσει για τους επόμενους μήνες βρέθηκε. Συμμαζεμα, καθάρισμα, τακτοποίηση εργαλείων, και... φύγαμε.
- Πρώτα έπρεπε να αγοραστούν τα υλικά.
   Κόντρα πλακέ θαλλάσης (Οκουμέ η συμμήδα Βαλτικής)
   Πλανισμένα καδρονάκια έλατου & διάφορα άλλα ξύλλα   
   Εποξικη ρητίνη marine & wood
   Εποξική ρητίνη fatigue resistant για τη γάστρα
   Microfibers για γεμιστικό
   Fiberglass 195 gr. tweel 2X2
   Γυαλιά, γάντια, μάσκες, διάφορα εργαλεία χειρός και εξαρτήματα.


   -Having completed the design and model, had to organize the construction in real conditions. Initially had to find a place that is big enough not to be used for other tasks. Thanks to a great girl (friend of my brother), the venue that will host the next few months found. Tidying, cleaning, arranging tools and......go.
  - First I had to buy the materials.
    Plywood Marine grade (Okoume or birtch Baltic)
    Planed fir stringers and various other woods
    Epoxy resin marine & wood
    Fatigue resistant epoxy resin for hull
    Microfibers for filler
    Fiberglass 195 gr. tweel 2X2
    Glasses, gloves, masks, various hand tools and accessories.


- Έπειτα έπρεπε να διαμορφώσω το περιβάλλον εργασίας.
   Έτσι κατασκεύασα έναν πάγκο εργασίας  5 μέτρων από παλέτες και ξύλα που υπήρχαν στο χώρο.
   Αφού όλα ήταν τακτοποιημένα άρχισε η μεταφορά των σχεδίων από το χαρτί στο ξύλο.
  
- Then had to configure the interface.
   So I built a workbench 5 meters of wood pallets that were in place.
   After everything was neatly, began the transfer of projects from paper to wood.