Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Κοψίματα, τριψίματα και άλλα - Cutting, sanding etc

- Σειρά είχε η κοπή των πάνελς με τη σέγα. Μετά την κοπή, όλα τα κομμάτια πλανίστηκαν και μετά τρίφτηκαν με τριβείο δίσκου και παλμικό.

- Then had to cut the panels with the jigsaw. After cutting, planing all the pieces and then sanded with a disc sander and belt sander

 - Τέλος και αφού προηγουμένως είχα κόψει τα bulkheads σε χαρτόνι, τα δοκίμασα πάνω στον πάτο του σκάφους για τις τελευταίες ρυθμίσεις και αλλαγές.


- Finally, and after I had cut the bulkheads on board, tried it on the bottom of the board to the latest regulations and changes.