Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Μονο 2 ώρες δουλειάς - Only 2 hours of work

-Μπόρεσα και δούλεψα και σήμερα έστω και για 2 μόνο ώρες. Τουλάχιστον είναι έτοιμα πλέον τα gunwhales και τα bulkheads. Επίσης ένωσα με εποξική και τα 2 τμήματα του DB trunk
 
-I was able and I worked today, even for just 2 hours. At least it's now ready to gunwhales and bulkheads. Also joined with epoxy and 2 sections of DB trunk