Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Η πρώτη αστοχία - The first failure

- Η πρώτη αστοχία είναι γεγονός. Η κόλληση των πανελς της γάστρας δεν έγινε σωστά. Η πίεση στη μια πλευρά δεν ήταν αρκετή με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό στο joint περίπου 1 mm. Ξήλωμα λοιπόν και ξανά από την αρχή. Έπειτα από αυτό, ασχολήθηκα με το λαμινάρισμα του εσωτερικού του Dagger board trunk, με fiberglass ύφασμα και εποξική, καθώς και κλείσιμο των τρυπών των bulkheads με εποξικό στόκο.
Στο  τέλος έκανα scurf joint στα gunwales και τα κόλλησα και αυτά με εποξική.

Φωτογραφίες από τη διαδικασία.- The first failure is a fact. The adhesion of the panels of the hull was not done properly. The pressure on one side was not enough with the result that there is a gap at the joint of about 1 mm. Demolition and then again from the beginning. After that, I worked on the lamination of the inside of Dagger board trunk, with fiberglass cloth and epoxy, and closure of the holes in bulkheads with epoxy putty.
In the end I scurf joint in gunwales and solder them with epoxy.

Photos from the process.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου