Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Κάλυψη με εποξική - Epoxy Coating

- Όλα τα κομμάτια καλύφθηκαν με 2 χέρια εποξικής και όλα είναι πλέον έτοιμα για μοντάρισμα.

- All pieces were covered with 2 coats of epoxy and everything is now ready for mounting.