Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

κολλήσεις και πρόβες - gluing gunwales and testing panels

- Σήμερα η μέρα είχα κολλήσεις των gunwales στα πλαϊνά πάνελς και πέαρασα 2 χέρια εποξική στον πάτο. Επίσης έκανα πρόβα στα πλαϊνά πάνελς πάνω στον πάτο και έγιναν κάποιες διορθώσεις.

- Today the day I was stuck gunwales of the side panels and I spent 2 coats of epoxy on the bottom. Also rehearsed the side panels on the bottom and made ​​some corrections


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου