Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Akas (μπράτσα), κόκπιτ - Akas (crossbeams) and cockpit

- Τα akas - τα μπράτσα στήριξης δηλαδή - ήταν ένα θέμα που με απασχολούσε καιρό. Διάφορες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου με κυριότερη την κατασκευή τους σε στύλ Βοχ. Αυτό θα μείωνε το βάρος τους αλλά δεν ήμουν σίγουρος για την αντοχή τους.
Έτσι αποφάσισα να τα φτιάξω  από μασίφ ξύλο. Πήρα λοπιόν δοκάρια πλανισμένα 100 Χ 45 mm και ξεκίνησα την δουλειά. Το βάρος όμως ήταν πολύ μεγάλο και έτσι αποφάσισα να το μειώσω δραστικά. Αφού τα έκοψα στις επιθυμητές διαστάσεις και σχήματα, με τρυπάνι 40 mm έκανα τρύπες ανά 6 cm (ώστε να είναι εντάξει στατικά) και ξεφορτώθηκα σχεδόν 30 - 40 % του βάρους τους. Στη συνέχεια γέμισα με αφρό πολυουρεθάνης (PU) τις τρύπες. Αφού στέγνωσε έκοψα το περίσσιο και έτριψα ελαφρά. Στη συνέχεια γέμισα τα κενά με εποξικό στόκο.
Την επόμενη μέρα έτριψα το στόκο και έβαλα ταινία fiberglass σε όλες τις πλευρές.
Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι σχεδόν τελείωσε το ρολλό της ταινίας fiberglass 100 μέτρων.....απίστευτο μου φάνηκε.

Όσο οι εποξικές πολυμεριζόταν, σχεδίασα και έκοψα τα κομμάτια του πατώματος και τα δοκίμασα. Επειδή δεν μου άρεσε ένα μικρό φλεξάρισμα που ένιωσα, αποφάσισα να βάλω διαμήκη stringers ενίσχυσης. Τώρα το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλω.....δυνατό σαν μπετόν. Μετά έκοψα και τα φτερά του κόκπιτ (καθίσματα) και έκανα και δοκιμές πάνω στο σκάφος για να δώ πως περίπου θα φαίνεται. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι φαίνεται καλό.

- The akas - crossbeams - it was a matter that concerned me time. Several thoughts went through my mind most important of them made in box style. This would reduce their weight but I was not sure about the durability.So I decided to fix them up from solid wood. I got planed beams 100 x 45 mm and started work. The weight, however, was too big so I decided to reduce it drastically. After having cut them to the desired dimensions and shapes, with 40 mm drill holes did per 6 cm (so be okay static) and almost got rid of from 30 to 40% of their weight. Then filled with polyurethane foam (PU) holes. Once dried I cut the excess and sand gently. Then I filled the gaps with epoxy putty.The next day sanded putty and put fiberglass tape on all sides.Here I must mention that almost finished the 100 meters roll of fiberglass tape  ..... seemed incredible.

As the epoxy polymerizes, I designed and cut off pieces of the floor and tried. Because I did not like a sence of a small flex I felt, I decided to put longitudinal stringers aid. Now the result is what I want ..... As strong as concrete. After I cut the wings and cockpit (seats) and I did tests on the boat to see how it will look about. So far I think it looks good.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου