Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

F*****in Amas

- Ότι λέει ο τίτλος. Είμαι πολύ εκνευρισμένος με την λάθος επιλογή που έκανα στο θέμα των πλωτήρων (Amas). Έπρεπε να παραμείνω στο αρχικό σχέδιο και όχι να πάω στη ηλίθια επιλογή του tortured ply. Ότι και να έκανα εδώ και 3 εβδομάδες ήταν άκαρπο. Οι πλωτήρες είναι στραβοί και έχουν ένα flex που σπάει νεύρα. Σήμερα αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Πολλές ενώσεις μεταξύ των gunwales προκειμένου να φύγει το flex αλλά κα να διορθωθεί το twist που έχει η πλώρη με την πρύμνη. Αφού "έδεσα" στον πάγκο σφιχτά τον πλωτήρα τον έστριψα μέχρι να ισιώσει και τότε έβαλα τις ενώσεις τις οποίες αφού κόλλησα πρόχειρα με κυανικρυσταλλική κόλλα στη συνέχεια κόλλησα με εποξική. Προς το παρόν φαίνεται ότι το ΤΕΡΑΣΤΙΟ στρίψιμο έχει διορθωθεί, όμως θα περιμένω να δώ μέχρι την Τετάρτη που θα έχουν όλα κολλήσει σωστά.
Επίσης σήμερα έστειλα πίσω το ύφασμα fiberglass twill και παρήγγειλα plain. Ακόμα περιμένω και extra εποξική ρητίνη (τελείωσε) καθώς και glass bubbles για να κάνω τον τελικό μου στόκο για το σκάφος. Μέχρι να έρθει η παραγγελία μου μάλλον θα κάνω κάποιες μικροδουλειές ή θα πάω για καμιά βουτιά στη θάλλασα με την οικογένειά μου.

- That title says. I am very upset with the wrong choice I made to the theme of the floats (Amas). Should remain in the original plan and not go to stupid choice of tortured ply. Whatever you did for 3 weeks were hopeless. The floats are crooked and have a flex that breaks nerves. Today I decided to try something else. Many compounds between the gunwales to leave the flex but u correct the twist that has the bow to the stern. After "tied" to the bench tightly float until I turned him to straighten and then I put the compounds which once stuck clipboard with instant adhesive and then glued with epoxy. At present it seems that the huge twist corrected, but will wait to see until Wednesday which will have all stuck properly.

Also today I sent back the
fiberglass fabric (twil)l and ordered a plain one. Still waiting and extra epoxy resin (finished) and glass bubbles to make the final putty in my boat. So come my order will probably do some odd jobs or go for any swim in the sea with my family.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου